Bilde av Lina Grigaleviciene

Renholder

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
BFK Eiendom
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Lina.Griga...@bfk.no