Bilde av Rowena Sy Orpilla Johansen
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
BFK Eiendom
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Rowena.Sy.Orp...@bfk.no