Bilde av Marie Sørby Jensen
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
 
PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal
Stilling
Telefon
E-post
Marie.Sor...@bfk.no