Bilde av Helga Fjellstad Holt
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Helga.Fjel...@bfk.no