Bilde av Leif Thorsen

undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
leif.t...@bfk.no