Bilde av Ayse Kristoffersen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Service og samferdsel
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
ayse.kris...@bfk.no