Bilde av Silje Løland

Lærer i administrasjon og økonomi, og sikkerhet og transport

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lærer Programfag Service og Samferdsel
Telefon
+4747339860
E-post
Silje....@bfk.no