Bilde av Eirik Jørgensen

Adjunkt m/till

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Elektro
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Eirik.Jo...@bfk.no