Bilde av Linda Garstad Kollerud
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Folkehelse og livsmestring
Stilling
Sosionom
Telefon
E-post
Linda.Garst...@bfk.no