Bilde av Lillian Halland Bjerke
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Merkantile tjenester
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Lillian....@bfk.no