Bilde av Jørn Atle Hæhre Støa

MUSIKK

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Jorn.Atle....@bfk.no