Bilde av Espen Harbitz

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Realfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Espen.H...@bfk.no