Bilde av Kristoffer Hayden

Tilrettelagt BAT/ Ordinært BAT

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Byggfag
Stilling
Tømrer
Telefon
E-post
Kristoffe...@bfk.no