Bilde av Kristine Bergheim

Undervisning i tysk, engelsk og RLE.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Språkfag
Stilling
Lektor m/opprykk
Telefon
+4731297000
E-post
Kristine....@bfk.no