Bilde av Kristin Liabø

lektor på sykepleierhøgskolen

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Helsefag
Stilling
høgskolelektor
Telefon
E-post
Kristin...@bfk.no