Bilde av Frøydis Rui-Rahman

Produsent/teaterinstruktør/prosjektleder/administrasjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - leder MDD
Stilling
Lærer/Vikar
Telefon
E-post
Froydis.R...@bfk.no