Bilde av Lill Hennum

Tilpasset opplæring med enkeltelever

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Barne- og ungdomsarbeider
Telefon
+4790201574
E-post
Lill.Johan...@bfk.no