Bilde av Mattis Kristian Gullstein Sørpebøl
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Leder idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Mattis.Kristian.G...@bfk.no