Bilde av Inger Johanne Stensen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Elevassistent/Vikar
Telefon
E-post
Inger.Johan...@bfk.no