Bilde av Christine Funtek
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs
Stilling
Undervisningsinspektør
Telefon
E-post
Christin...@bfk.no