Bilde av Mone Jellum Skjønberg
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Mone.Jellum...@bfk.no