Bilde av Maren Kristine Skarra

Veiledning og undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Karriereveileder
Telefon
E-post
Maren.Krist...@bfk.no