Bilde av Kirsten Viker

spes.ped.arbeid.-leseopplæring

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
spesialpedagog
Telefon
E-post
kirsten...@bfk.no