Bilde av Karianne Lærum

Elevassistent

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Barne og Ungdomsarbeider
Telefon
+4732262868
E-post
kariann...@bfk.no