Bilde av Taave Cathrine Nilsen

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Lektor med tilleggsutd.
Telefon
E-post
Taave.Cathr...@bfk.no