Bilde av Hilde Lærum

Lektor

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
hilde....@bfk.no