Bilde av Irene Aasland Nyhus

lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Temakurslærer
Telefon
E-post
Irene.Aasl...@bfk.no