Bilde av Anne Kristine Skaug

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Adjunkt m/till. utd.
Telefon
+4732262888
E-post
Anne.Krist...@bfk.no