Bilde av Hilde Margrete Oftebro

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Drammen fengsel
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Hilde.O...@bfk.no