Bilde av Frode Riise

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Drammen fengsel
Stilling
Adjunkt m/till. utd
Telefon
E-post
frode....@bfk.no