Bilde av Eva Bruun Ingebretsen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Eva.Bruun.I...@bfk.no