Bilde av Gøran Sørheim
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Idrett
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Goran.S...@bfk.no