Bilde av Berit Lyng Schiøtz

Naturfag vg1, Matematikk 1P og 1PY vg1, Den Naturlige skolesekken, Newton-lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Berit.Lyn...@bfk.no