Bilde av Kjersti Hauge Løken

Lektor

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Kjersti.Ha...@bfk.no