Bilde av Tor Kristiansen

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Realfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Tor.Kris...@bfk.no