Bilde av Bjørn Ferdinand Neraker

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Sesam
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Bjorn.Ferdin...@bfk.no