Bilde av Mette Klemensdottir Preston

Helsesøster

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Mette.Klemensd...@bfk.no