Bilde av Dag Frydenlund

Fellesfag og Mediekom

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
Adjunkt
Telefon
+4731002738
E-post
dag.fry...@bfk.no