Bilde av Hanne Nicolaysen

Undervisning og fagressurs i norsk ved Hønefoss vgs

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
Lektor m/till.utd
Telefon
+4731002748
E-post
hanne.ni...@bfk.no