Bilde av Sylvi Reime Erlandsen

80% i spesialpedagogisk team i Ringerike og 24% ved Hønefoss videregående OPUS

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Opus Ringerike
Stilling
spesialpedagog
Telefon
E-post
Sylvi.Reime...@bfk.no