Bilde av Pål Løken
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Pal.L...@bfk.no