Bilde av Birgitte Ursin
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Studspes m/hverdagslivstrening
Stilling
Spesialpedagog
Telefon
E-post
Birgitt...@bfk.no