Bilde av Petter Andersen Randa

Kontaktlærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Studspes m/hverdagslivstrening
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Petter...@bfk.no