Bilde av Anette Bringslid

Lektor med tilleggsutdanning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Norsk/Fremmedspråk
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Anette.B...@bfk.no