Bilde av Oreste Kindilide
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB
Stilling
instrumentundervisning
Telefon
E-post
Oreste.K...@bfk.no