Bilde av Kari Anne Wisth Schjerden

Eksamen/dokumentasjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Stab
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Kari.Anne.Wis...@bfk.no