Bilde av Solveig Kolstad Bjerke

Helse- og sosialfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - HO
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
+4731002853
E-post
Solveig.Kol...@bfk.no