Bilde av Erland Stabell Petersen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Teknikk/Iindustriell produksjon/Design/Håndverk
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Erland.Stabe...@bfk.no