Bilde av Ellen Gomsrud

oppfølging og undervisning av elever med særskilte behov

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Studspes m/hverdagslivstrening
Stilling
Fagarbeider, Elevveileder
Telefon
E-post
ellen.g...@bfk.no