Bilde av Hanne Nummedal-Schrader

Ordning og avlevering av eldre arkiv

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Stab
Stilling
Prosjektmedarbeider, Team arkiv - Telemark fylkeskommune
Telefon
E-post
Hanne.Nummed...@t-fk.no